Inauguració del curs acadèmic 2018-2019

Acte acadèmic d’apertura del curs 2018-2019

L’Acte Acadèmic d’apertura del curs 2018-2019 del nostre Centre Associat, va tenir lloc el dimarts 23 d’octubre a les 19:30 hores, a la Sala de la Immaculada de l’Edifici Cultural de les Monges.

La informació sobre aquest Acte està disponible als següents enllaços:

- Programa de l’Acte.

- Resum de l’Acte.

- Lliçó inaugural: Reflexions a l’entorn del poder polític, impartida pel Sr. Josep Maria Pasques.

- Paraules de la Sra. Carme Viladesau, en representació dels estudiants que han finalitzat la seva carrera universitària al nostre Centre Associat el curs 2017-2018.

- Paraules del Sr. Josep Maria Pasques, en representació dels professors tutors del nostre Centre Associat, jubilats al curs 2017-2018.