CRIMINOLOGIA: Nou grau universitari a la UNED al curs 2017-2018

29 de junio de 2017

Durant el primer any dels estudis del Grau en Criminologia s’implantaran simultàniament els dos primers cursos, amb l’objectiu de facilitar el reconeixement de crèdits a aquells estudiants que ja tinguin altres titulacions i per tots aquells que desitgin poder iniciar aquests estudis amb la seva pròpia organització i obtenir-ne el màxim profit.

Al següent enllaç es troba la informació disponible sobre aquest Grau, pla d’estudis i correu electrònic específic per a adreçar consultes relatives a l’aquest Grau:

http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,56567867&_dad=portal&_schema=PORTAL