Prova Lliura d’Acreditació d’Idiomes, mitjançant el CUID, a la UNED.

16 de abril de 2018

Obert el termini de matriculació fins el 30 d’abril.

La Prova Lliure d’Acreditació avalua el nivell de competència lingüística en una llengua. Es realitza mitjançant un examen que consta de dos parts, una oral (amb dos proves on es valoren la Comprensió Auditiva i Expressió i Interacció Oral) i una altra escrita (amb dos proves, Comprensió Lectora/Ús de la Llengua i Expressió Escrita). Per a més informació, consulti el següent enllaç: Prova Lliure d’Acreditació