Obert el termini de preinscripció/admissió per als Màsters Universitaris a la UNED

17 de mayo de 2018

El termini ordinari de preinscripció, per a estudiants nous, és del 17 de maig al 10 de juliol de2018. Excepcionalment, el termini per al Màster Universitari en Psicologia General Sanitària i el Màster Universitari en Formació del Professorat d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, F.P i Ensenyament d’Idiomes, és del 17 de maig al 19 de juny de 2018. El termini ordinari de preinscripció per a estudiants antics que continuïn els seus estudis en el mateix Màster, és de l’10 de setembre al 1 d’octubre de 2017.

Els estudis oficials de Postgrau tenen com a finalitat l’especialització de l’estudiant en la seva formació acadèmica, professional o investigadora. Els Programes Oficials de Postgrau porten a l’obtenció dels títols de Màster i Doctor, ajustats als criteris de l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES).

Els estudiants podran ser admesos conformo als criteris específics del Màster, prèvia valoració dels mèrits que aporta l’interessat.

L’oferta dels Màsters a la UNED està disponible a:

http://portal.uned.es/pls/portal/docs/PAGE/UNED_MAIN/OFERTA/POSGRADOSOFICIALES/2018-2019%20TRIPTICO%20MASTERES%20UNED%20-ENCUENTRA%20TU%20CAMINO%20CON%20LETRAS%20UNED.PDF

Tota la informació sobre les normes i el procés d’admissió està disponible a:

http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,574511&_dad=portal&_schema=PORTAL