Avaluació de l'Activitat docent i tutorial d'assignatures del primer quadrimestre

12 de diciembre de 2018

Fins el 18 de febrer de 2019, està actiu el Qüestionari per a avaluar l'Activitat Docent i Tutorial de les assignatures de graus i màsters corresponents al primer quadrimestre del curs 2018-2019.

Les respostes donades són confidencials i als Equips Docents, Professors tutors i Centre Associat únicament se'ls proporciona informació estadística agregada que els servirà per a la identificació de possibles àrees de millora. Per a que les valoracions i opinions dels estudiants tinguin una validesa estadística es precisa una alta participació.