Obert el termini de preinscripció/admissió per als Màsters Universitaris a la UNED

4 de junio de 2020

El termini ordinari de preinscripció, per a estudiants nous, és del 27 de maig al 8 de juliol de 2020. Excepcionalment, el termini per al Màster Universitari en Psicologia General Sanitària, el Màster Universitari en Formació del Professorat d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, F.P i Ensenyament d’Idiomes i el Màster Universitari en Investigació en Intel·ligència Artificial, és del 27 de maig al 10 de juny de 2020. El termini ordinari de preinscripció per a estudiants antics que continuïn els seus estudis en el mateix Màster, és de l’10 al 30 de setembre de 2020.

Els estudis oficials de Postgrau tenen com a finalitat l’especialització de l’estudiant en la seva formació acadèmica, professional o investigadora. Els Programes Oficials de Postgrau porten a l’obtenció dels títols de Màster i Doctor, ajustats als criteris de l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES).

Els estudiants podran ser admesos conformo als criteris específics del Màster, prèvia valoració dels mèrits que aporta l’interessat.

L’oferta dels Màsters a la UNED està disponible a: Oferta de Màsters Universitaris Oficials EEES

Tota la informació sobre les normes i el procés d’admissió està disponible a: Informació Màsters UNED