Com contactar?

Adreça postal

UNED La Seu d'Urgell

Plaça de les Monges, 2, 2pl

25700 La Seu d'Urgell

Telèfon, fax

Telèfon: 973351619 Fax:973351938

Correo electrònic

Informació: info@seu-durgell.uned.es

Biblioteca: biblioteca@seu-durgell.uned.es

Director: Sr. Antoni Lalinde:  director@seu-durgell.uned.es

Secretari: Sr. David Escofet:

secretaria@seu-durgell.uned.es