Convalidacions

Les convalidacions o reconeixement de crèdits se sol·liciten a la Facultat/Escola corresponent de la Seu Central, en els terminis que cada una té assignat.

Per a més informació sobre convalidacions i el seu termini de sol·licitud consulta la Guia específica de cada carrera o per telèfon a la Secció d'Atenció a l'Estudiant corresponent.