Accés a la Universitat per Acreditació d’Experiència Professional Acceso a la Universidad por Acreditación de Experiencia Profesional

16 de marzo de 2021

El termini de matriculació per al procediment d’accés a la Universitat de majors de 40 anys per al curs acadèmic 2020-2021 serà del 15 de març al 15 d’abril de 2021.

Les persones que tinguin 40 anys abans del 31 de desembre de l’any en curs de la convocatòria i acreditin una determinada experiència professional o laboral, podran accedir a cursar un Grau a la UNED relacionat amb aquesta experiència prèvia.

La informació sobre els requisits, terminis, procediment i documentació la podeu trobar al següent enllaç: http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,24359927&_dad=portal&_schema=PORTAL