Avaluació de l'Activitat tutorial d'assignatures del primer quadrimestre

12 de diciembre de 2017

Fins el 18 de febrer, està actiu el Qüestionari per a avaluar l'Activitat Tutorial de les assginatures de Graus corresponents al primer quadrimestre del curs 2017-2018.

Les respostes donades són confidencials i als Professors tutors i al Centre Associat únicament se'ls proporciona informació estadística agregadaque els servirà per a la identificació de possibles àrees de millora. Per que les valoracions i opinions dels estudiants tinguin una validesa estadística es precisa una alta participació.