Obert el termini de preinscripció/admissió per als Màsters Universitaris a la UNED

21 de mayo de 2019

El termini ordinari de preinscripció, per a estudiants nous, és del 20 de maig al 10 de juliol de2019. Excepcionalment, el termini per al Màster Universitari en Psicologia General Sanitària, el Màster Universitari en Formació del Professorat d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, F.P i Ensenyament d’Idiomes i el Màster Universitari en Investigació en Intel·ligència Artificial, és del 20 de maig al 19 de juny de 2019. El termini ordinari de preinscripció per a estudiants antics que continuïn els seus estudis en el mateix Màster, és de l’10 al 30 de setembre de 2019.

Els estudis oficials de Postgrau tenen com a finalitat l’especialització de l’estudiant en la seva formació acadèmica, professional o investigadora. Els Programes Oficials de Postgrau porten a l’obtenció dels títols de Màster i Doctor, ajustats als criteris de l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES).

Els estudiants podran ser admesos conformo als criteris específics del Màster, prèvia valoració dels mèrits que aporta l’interessat.

L’oferta dels Màsters a la UNED està disponible a: Oferta de Màsters Universitaris Oficials EEES

Tota la informació sobre les normes i el procés d’admissió està disponible a: Informació Màsters UNED